جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

شرکت پوشش های نانو ساختار

پوشش های نانو ساختار

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران ،خیابان آزادی ، شرق دانشگاه شریف ، کوچه قدیر ، پ 5 ، ط 4 ، واحد های 14 و 15 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/313 تلفن +982166033555 فکس +982166033450
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران ،خیابان آزادی ، شرق دانشگاه شریف ، کوچه قدیر ، پ 5 ، ط 4 ، واحد های 14 و 15 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/313 تلفن +982166033555 فکس +982166033450