جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

ورا پلیمر پیشرو (پلاس پلیمر)

ورا پلیمر پیشرو

نوع شرکت کننده شرکت آدرس بزرگراه آزادگان، مسیر شمال به جنوب، احمدآباد مستوفی، بعد از میدان پارسا، انتهای خیابان انقلاب، شرکت پلاس پلیمر صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/7144 تلفن 02156277046 فکس 02189876489
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس بزرگراه آزادگان، مسیر شمال به جنوب، احمدآباد مستوفی، بعد از میدان پارسا، انتهای خیابان انقلاب، شرکت پلاس پلیمر صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/7144 تلفن 02156277046 فکس 02189876489