جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

شرکت دانش پژوهان صنعت نانو

دانش پژوهان صنعت نانو

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تبریز، بلوار ملت جنب کارخانه تراکتور سازی، مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی سهند صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/2397 تلفن 04134249604 فکس 04134249600
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تبریز، بلوار ملت جنب کارخانه تراکتور سازی، مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی سهند صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/2397 تلفن 04134249604 فکس 04134249600