جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

سیگماسونیک

بهین تامین اهورا

نوع شرکت کننده شرکت آدرس اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، جنب چهارراه ملک، ساختمان اسپادانا، طبقه دوم صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/7146 تلفن +983132648831 فکس +983132648878
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، جنب چهارراه ملک، ساختمان اسپادانا، طبقه دوم صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/7146 تلفن +983132648831 فکس +983132648878