جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

ساختار شناسان نوآوران شاهین

ساختار شناسان نوآوران شاهین

نوع شرکت کننده شرکت آدرس جانبازان غربی، کرمان جنوبی، خیابان عباسی، کوچه زمرد، پلاک 4، واحد 2 تلفن 09183660971 فکس 02188013201
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس جانبازان غربی، کرمان جنوبی، خیابان عباسی، کوچه زمرد، پلاک 4، واحد 2 تلفن 09183660971 فکس 02188013201