جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

بهبود صنعت مهان

بهبود صنعت مهان

نوع شرکت کننده شرکت آدرس اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، خیابان بهارستان 46، خیابان خبوشانی، بن بست اهل بیت، پلاک 111 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/7238 تلفن 03195025660 فکس 03145837737
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، خیابان بهارستان 46، خیابان خبوشانی، بن بست اهل بیت، پلاک 111 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/7238 تلفن 03195025660 فکس 03145837737