جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

اکسیرنانو سینا

اکسیرنانو سینا

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، خیابان فتحی شقاقی، نبش جهانمهر پلاک 94، واحد 7 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/284 تلفن 02188223045 فکس 02188632687
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، خیابان فتحی شقاقی، نبش جهانمهر پلاک 94، واحد 7 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/284 تلفن 02188223045 فکس 02188632687