جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

نانو پارس اسپادانا

نانو پارس اسپادانا

نوع شرکت کننده شرکت آدرس اصفهان، شهر ابریشم، خیابان کشاورز، شهرک فناوران، پلاک 32 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/67 تلفن 03137454095 فکس 03137454097
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس اصفهان، شهر ابریشم، خیابان کشاورز، شهرک فناوران، پلاک 32 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/67 تلفن 03137454095 فکس 03137454097