جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

بلورآزمای سنجش نور

بلورآزمای سنجش نور

نوع شرکت کننده شرکت آدرس بلوار فردوس غرب، نبش خیابان سازمان برنامه مرکزی، ساختمان لاله، طبقه دوم، واحد ۱۹ صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/8111 تلفن 02128422196 فکس 02128422196
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس بلوار فردوس غرب، نبش خیابان سازمان برنامه مرکزی، ساختمان لاله، طبقه دوم، واحد ۱۹ صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/8111 تلفن 02128422196 فکس 02128422196