جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

میچکا آریا پوش

میچکا آریا پوش

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، خیابان مولوی شرقی، ایستگاه سعادت، کوچه ی ابوالقاسم معظم، بن بست حسن خانی، پلاک 83، ساختمان میچکا تلفن 02155818400 فکس 02155690344
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، خیابان مولوی شرقی، ایستگاه سعادت، کوچه ی ابوالقاسم معظم، بن بست حسن خانی، پلاک 83، ساختمان میچکا تلفن 02155818400 فکس 02155690344