جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

پلاس پلیمر

ورا پلیمر پیشرو

نوع شرکت کننده شرکت آدرس بزرگراه آزادگان، جاده احمدآباد مستوفی، میدان پارسا، خ احسانی راد، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، واحدهای فناوری نانو صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/7144 تلفن 02156277046 فکس 02189786489
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس بزرگراه آزادگان، جاده احمدآباد مستوفی، میدان پارسا، خ احسانی راد، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، واحدهای فناوری نانو صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/7144 تلفن 02156277046 فکس 02189786489