جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

تابان اندیش برجیس

تابان اندیش برجیس

نوع شرکت کننده شرکت آدرس بلوار مطهری شمالی 4، بین چهارراه دوم و سوم، پلاک 248 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/6340 تلفن +985138435786 فکس +985138435786
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس بلوار مطهری شمالی 4، بین چهارراه دوم و سوم، پلاک 248 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/6340 تلفن +985138435786 فکس +985138435786