جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

واحد ارزیابی محصولات

واحد ارزیابی محصولات

نوع شرکت کننده ستاد توسعه فناوری نانو آدرس تهران، خیابان ستارخان، خیابان زنجان شمالی، نبش کوی سیادت، پلاک 65 تلفن 02163103254 فکس 02163106410
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده ستاد توسعه فناوری نانو آدرس تهران، خیابان ستارخان، خیابان زنجان شمالی، نبش کوی سیادت، پلاک 65 تلفن 02163103254 فکس 02163106410