جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

آذران فضانما

آذران فضانما

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، خیابان آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان کودک، جنب پارک خشایار، برج افرا، طبقه دوم، واحد 213 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/6374 تلفن +982188881073 فکس +982188876216
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، خیابان آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان کودک، جنب پارک خشایار، برج افرا، طبقه دوم، واحد 213 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/6374 تلفن +982188881073 فکس +982188876216