جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

رایمون دانا دایان

رایمون دانا دایان

نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، انتهای همت غرب، بعد از بزرگراه آزادگان، شهرک گلستان، انتهای بلوار هاشم زاده، کوچه قائم 12 شرقی، پلاک 29، واحد 1 صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=721 تلفن +982144746860 فکس +982144750779
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، انتهای همت غرب، بعد از بزرگراه آزادگان، شهرک گلستان، انتهای بلوار هاشم زاده، کوچه قائم 12 شرقی، پلاک 29، واحد 1 صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=721 تلفن +982144746860 فکس +982144750779