جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

فنون ریزتراشه میزان

فنون ریزتراشه میزان

نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، آیت اله کاشانی، بلوار اباذر، بوستان سوم غربی، پلاک 30، واحد 2 صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=659 تلفن +982144003205 فکس +982144974436
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، آیت اله کاشانی، بلوار اباذر، بوستان سوم غربی، پلاک 30، واحد 2 صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=659 تلفن +982144003205 فکس +982144974436