جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

نانو رنگ افشان (نانورا)

نانو رنگ افشان

نوع شرکت کننده شرکت آدرس زنجان، بلوار پروین اعتصامی، خیابان وحی، ساختمان پارک علم و فناوری استان زنجان، واحد 1 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/109 تلفن +982433777543 فکس +982433740143
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس زنجان، بلوار پروین اعتصامی، خیابان وحی، ساختمان پارک علم و فناوری استان زنجان، واحد 1 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/109 تلفن +982433777543 فکس +982433740143