جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
نمایشگاه مجازی
 • ۲۵ آزمایشگاه
 • ۱ بین‌الملل
 • ۱۱ تولید کننده تجهیزات - تجهیزات آنالیز و مشخصه یابی
 • ۲۰ تولیدکننده تجهیزات - تجهیزات ساخت (نانومواد و پوشش دهی)
 • ۴ تولیدکننده محصولات - آب و محیط‌‌زیست
 • ۹ تولیدکننده محصولات - بهداشت و سلامت
 • ۵ تولیدکننده محصولات - رنگ و پوشش
 • ۷ تولیدکننده محصولات - صنعت خودرو
 • ۵ تولیدکننده محصولات - صنعت ساختمان
 • ۳ تولیدکننده محصولات - مواد پیشرفته
 • ۲۵ تولیدکننده محصولات - نانومواد
 • ۹ تولیدکننده محصولات - نساجی
 • ۱ تولیدکننده محصولات - نفت و صنایع وابسته
 • ۷ تولیدکننده محصولات - کشاورزی و بسته‌بندی
 • ۱۰ خدماتی - ارائه‌کننده خدمات تجاری سازی
 • ۵ دانشگاه
 • ۷ سایر
 • ۳ مرکز رشد
 • ۳ نهاد ترویجی
 • ۱۵ کارگروه ستادی
آزمایشگاه
آزمایشگاه سنجش اندازه ذرات پارس سنجش اندازه ذرات پارس نوع شرکت کننده : آزمایشگاه
آریا الکترون اپتیک آریا الکترون اپتیک نوع شرکت کننده : آزمایشگاه
بیم گستر تابان بیم گستر تابان نوع شرکت کننده : آزمایشگاه
مرکز پژوهش متالورژی رازی مرکز پژوهش متالورژی رازی نوع شرکت کننده : آزمایشگاه
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نوع شرکت کننده : آزمایشگاه
رستاک پرتو رایان رستاک نوع شرکت کننده : آزمایشگاه
آزمونه فولاد مهندسین مشاور آزمونه فولاد نوع شرکت کننده : آزمایشگاه
فنون ریزتراشه میزان فنون ریزتراشه میزان نوع شرکت کننده : آزمایشگاه
مرکز تحقیقات دانشکده نفت اهواز دانشگاه صنعت نفت مرکز تحقیقات دانشکده نفت اهواز دانشگاه صنعت نفت نوع شرکت کننده : آزمایشگاه
موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور نوع شرکت کننده : آزمایشگاه
مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران نوع شرکت کننده : آزمایشگاه
آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران نوع شرکت کننده : آزمایشگاه
آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران نوع شرکت کننده : آزمایشگاه
مجموعه آزمایشگاه های سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف نوع شرکت کننده : آزمایشگاه
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد نوع شرکت کننده : آزمایشگاه
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری نوع شرکت کننده : آزمایشگاه
رایمون دانا دایان رایمون دانا دایان نوع شرکت کننده : آزمایشگاه
موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی نوع شرکت کننده : آزمایشگاه
سلول بافت آزما سلول بافت آزما نوع شرکت کننده : آزمایشگاه
نمونه آزمای ماد آرین نمونه آزمای ماد آرین نوع شرکت کننده : آزمایشگاه
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی نوع شرکت کننده : آزمایشگاه
بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی نوع شرکت کننده : آزمایشگاه
آبان بسپار توسعه آبان بسپار توسعه نوع شرکت کننده : آزمایشگاه
مجتمع آزمایشگاهی بهشت آیین بهشت آیین دانش نوع شرکت کننده : آزمایشگاه
کانساران بینالود کانساران بینالود نوع شرکت کننده : آزمایشگاه
تولیدکننده تجهیزات - تجهیزات ساخت (نانومواد و پوشش دهی)
یارنیکان صالح یارنیکان صالح نوع شرکت کننده : شرکت
توسعه راهکارهای فنی دانا ترفند توسعه راهکارهای فنی دانا ترفند نوع شرکت کننده : شرکت
سیگماسونیک بهین تامین اهورا نوع شرکت کننده : شرکت
صنعت پرداز دنا صنعت پرداز دنا نوع شرکت کننده : شرکت
فناوران نانو مقیاس فناوران نانو مقیاس نوع شرکت کننده : شرکت
رویال توسعه پایدار رویال توسعه پایدار نوع شرکت کننده : شرکت
شرکت پوشش های نانو ساختار پوشش های نانو ساختار نوع شرکت کننده : شرکت
سامانه تجهیز دانش سامانه تجهیز دانش نوع شرکت کننده : شرکت
فناوری دارویی درسا به ساز درسا به ساز نوع شرکت کننده : شرکت
تجهیزات سازان پیشتاز مهندسی پژوهشی تجهیزات سازان پیشتاز نوع شرکت کننده : شرکت
توسعه فناوری مافوق صوت توسعه فناوری مافوق صوت نوع شرکت کننده : شرکت
خلأ پوشان فلز خلأ پوشان فلز نوع شرکت کننده : شرکت
صاپا صنایع الکترواپتیک صاایران نوع شرکت کننده : شرکت
پلاسمافن آور امین پلاسمافن آور امین نوع شرکت کننده : شرکت
کاوش یاران فن پویا کاوش یاران فن پویا نوع شرکت کننده : شرکت
بسافن اوران نصیر بسافن نوع شرکت کننده : شرکت
مهندسی سطح سوین پلاسما مهندسی سطح سوین پلاسما نوع شرکت کننده : شرکت
نانو تارا پوشش نانو تارا پوشش سپنتا کیان نوع شرکت کننده : شرکت
بهبود صنعت مهان بهبود صنعت مهان نوع شرکت کننده : شرکت
الماسه ساز الماسه ساز نوع شرکت کننده : شرکت
تولیدکننده محصولات - نانومواد
نانو پاد شریف نانو پاد شریف نوع شرکت کننده : شرکت
نانو پارس اسپادانا نانو پارس اسپادانا نوع شرکت کننده : شرکت
پردیس پژوهش فناوران یزد پردیس پژوهش فناوران یزد نوع شرکت کننده : شرکت
نانو بسپار آیتک نانو بسپار آیتک نوع شرکت کننده : شرکت
نانو مواد گستران پارس نانو مواد گستران پارس نوع شرکت کننده : شرکت
شیمی صنعت رشد سهند شیمی صنعت رشد سهند نوع شرکت کننده : شرکت
نانو رنگ افشان (نانورا) نانو رنگ افشان نوع شرکت کننده : شرکت
گسترش فناوری خوارزمی گسترش فناوری خوارزمی نوع شرکت کننده : شرکت
نانو جم جم نانو صنعت پویا نوع شرکت کننده : شرکت
رایکا صنعت افرند رایکا صنعت افرند نوع شرکت کننده : شرکت
پارسا پلیمر شریف پارسا پلیمر شریف نوع شرکت کننده : شرکت
فناوران سبز چاوش جهرم فناوران سبز چاوش جهرم نوع شرکت کننده : شرکت
نانو آلتین کربن نانو آلتین کربن نوع شرکت کننده : شرکت
مانیدا هومان شیمی پارس نوع شرکت کننده : شرکت
تامین نانو ساختار آویژه (نانوساو) تامین نانو ساختار آویژه (نانوساو) نوع شرکت کننده : شرکت
نفت و گاز سرو توسعه صنایع نفت و گاز سرو نوع شرکت کننده : شرکت
سیالات حفاری پارس سیالات حفاری پارس نوع شرکت کننده : شرکت
پدیده شمس ایرانیان پدیده شمس ایرانیان نوع شرکت کننده : شرکت
آرمان جستجوگران انرژی نور آرمان جستجوگران انرژی نور نوع شرکت کننده : شرکت
بسپار توسعه یاران بسپار توسعه یاران نوع شرکت کننده : شرکت
دانش بنیان اکسیر رویان طبیعت اکسیر رویان طبیعت نوع شرکت کننده : شرکت
تابان اندیش برجیس تابان اندیش برجیس نوع شرکت کننده : شرکت
ابتکار نانو صنعت کیمیا ابتکار نانو صنعت کیمیا نوع شرکت کننده : شرکت
پارس نیکل پارس نیکل نوع شرکت کننده : شرکت
آریا پلیمر پیشگام آریا پلیمر پیشگام نوع شرکت کننده : شرکت
تولیدکننده محصولات - نفت و صنایع وابسته
صنعتی آما صنعتی آما نوع شرکت کننده : شرکت
خدماتی - ارائه‌کننده خدمات تجاری سازی
صنایع نانو تک آینده صنایع نانو تک آینده نوع شرکت کننده : شرکت
پیشران صنعت تهران مهر پیشران صنعت تهران مهر نوع شرکت کننده : شرکت
مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران نوع شرکت کننده : شرکت
صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران نوع شرکت کننده : سایر
فناوران برخط پیشرفته زروان (آنابیز) فناوران برخط پیشرفته زروان نوع شرکت کننده : شرکت
صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو نوع شرکت کننده : سایر
توسعه بازار سام دانش بازار سام نوع شرکت کننده : شرکت
مدیریت فناوران دنانفیس مدیریت فناوران دنانفیس نوع شرکت کننده : شرکت
باشگاه نانو پژوهشگران نانو فناوری نوع شرکت کننده : شرکت
شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته نوع شرکت کننده : شرکت
کارگروه ستادی
شبکه تبادل فناوری نانو شبکه تبادل فناوری نانو نوع شرکت کننده : ستاد توسعه فناوری نانو
چالش فناوری و نوآوری چالش فناوری و نوآوری نوع شرکت کننده : ستاد توسعه فناوری نانو
خانه نانویی خانه نانویی نوع شرکت کننده : ستاد توسعه فناوری نانو
مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (آیکن) مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (آیکن) نوع شرکت کننده : ستاد توسعه فناوری نانو
کارگروه استاندارد و ایمنی کارگروه استاندارد و ایمنی نوع شرکت کننده : ستاد توسعه فناوری نانو
کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو نوع شرکت کننده : ستاد توسعه فناوری نانو
اتاق جلسات B2B کارگروه صنعت و بازار نوع شرکت کننده : ستاد توسعه فناوری نانو
نانو برای جامعه نانو برای جامعه نوع شرکت کننده : ستاد توسعه فناوری نانو
شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی نوع شرکت کننده : ستاد توسعه فناوری نانو
نانومچ برنامه طرحهای نوآورانه فناوری نانو نوع شرکت کننده : ستاد توسعه فناوری نانو
کانون پتنت ایران کانون پتنت ایران نوع شرکت کننده : ستاد توسعه فناوری نانو
بنیاد آموزش فناوری نانو بنیاد آموزش فناوری نانو نوع شرکت کننده : ستاد توسعه فناوری نانو
گروه خبر ستاد نانو گروه خبر ستاد نانو نوع شرکت کننده : ستاد توسعه فناوری نانو
واحد ارزیابی محصولات واحد ارزیابی محصولات نوع شرکت کننده : ستاد توسعه فناوری نانو
نانواستارت‌آپ نانواستارت‌آپ نوع شرکت کننده : ستاد توسعه فناوری نانو