جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
نمایشگاه مجازی
 • ۳ آزمایشگاه
 • ۳ تولید کننده تجهیزات - تجهیزات آنالیز و مشخصه یابی
 • ۱ تولیدکننده تجهیزات - تجهیزات ساخت (نانومواد و پوشش دهی)
 • ۱ تولیدکننده محصولات - آب و محیط‌‌زیست
 • ۲ تولیدکننده محصولات - بهداشت و سلامت
 • ۱ تولیدکننده محصولات - صنعت خودرو
 • ۱ تولیدکننده محصولات - صنعت ساختمان
 • ۱ تولیدکننده محصولات - مواد پیشرفته
 • ۲ تولیدکننده محصولات - نانومواد
 • ۲ تولیدکننده محصولات - نساجی
 • ۲ تولیدکننده محصولات - نفت و صنایع وابسته
 • ۱ خدماتی - ارائه‌کننده خدمات تجاری سازی
 • ۱ دانشگاه
 • ۱ سایر
 • ۱ مرکز رشد
تولیدکننده تجهیزات - تجهیزات ساخت (نانومواد و پوشش دهی)
آتیه پردازان شریف آتیه پردازان ظهور شریف نوع شرکت کننده : شرکت
تولیدکننده محصولات - صنعت ساختمان
آذران فضانما آذران فضانما نوع شرکت کننده : شرکت