جشنواره فناوری نانو | دستورالعمل غرفه‌سازی
دستورالعمل غرفه‌سازی

مدارک مورد نیاز غرف خودساز:

 

غرفه سازان جهت تضمین جمع آوری و تخلیه و جرایم احتمالی غرفه های ساخته شده می بایست برای غرف تا 50 متر مربع مبلغ 10.000.000 ریال 50 تا 100 متر مربع مبلغ 15.000.000 ریال و از 100 متر به بالا مبلغ 20.000.000 ریال را به حساب اعلام شده در ذیل واریز نموده و پس از تحویل رسید آن تاییدیه آن را از مهندس ناظر دریافت نمایند. در صورت عدم جریمه غرفه مورد نظر پس از نمایشگاه مبلغ واریزی به حساب شرکت غرفه سازه طی معرفی نامه رسمی و اعلام اطلاعات حساب بازگردانده خواهد شد.

شماره کارت: 6219861016273541  بنام محسن اشرفیان، بانک سامان

نکته مهم: اعضای انجمن غرفه سازان نیازی به ارائه این ضمانت ندارند، جهت دریافت لیست اعضای انجمن اینجا را کلیک نمایید و یا به لینک سایت این انجمن به آدرس http://esbat.org/?p=10372 مراجعه فرمایید.

- غرفه سازان حسب نیاز فرم‌های ذیل را دریافت و پس از تکمیل به بخش مربوطه تحویل نمایند.

 

Downloadفرم تعهـدنـامه و تاییـدیه طـرح غرفـه خـودساز (درخواست مجوز غـرفـه سازی)

Downloadجـدول خسارت تخلـف از مقـررات غرفـه آرایـی

Downloadجـدول جرائـم خسارات وارده به سالـن ها و محوطـه نمایشگـاه

Downloadفـرم درخواست بــرق

Downloadجدول خسارات وارده به بخش برق سالن

Downloadفـرم تعهد لباس متحدالشکل

Downloadفـرم درخواست اینتـرنـت

Downloadفـرم تعهــدنـامه حـراست (الزامی برای همه غرفه‌‌داران - شماره سالن و غرفه را خالی گذاشته شود و تا 15 روز قبل از برگزاری نمایشگاه حضوری یا پستی تحویل دبیرخانه اجرایی نمایشگاه شود.)

- کلیه طرح ها بعد از تایید مدیریت طراحی و غرفه آرایی قابل اجرا خواهد بود و نظارت بر اجرای صحیح طرح ها در حین برگزاری نمایشگاه توسط ناظرین ذیصلاح که از طرف مجری معرفی می گردند انجام خواهد پذیرفت.

- حداقل متراژ غرف خودساز (زمین خام) 24 مترمربع می‌باشد.   (طبق آخرین مصوبه شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی)

 

- ضرورت دارد طراحی و ساخت غرف خودساز (بویژه با موقعیت جزیره) ضمن رعایت محدودیت های ارتفاع در سالن  (3 متر وسط، 3.5 متر کنار دیوارها) بصورتی انجام گیرد که از لحاظ بصری و روشنائی اختلالی جهت غرف همجوار ایجاد ننماید، همچنین در مواردی که غرفه ای در مقابل دریچه های هواساز سالن قرارگیرد میبایست حداکثر ارتفاع تا زیر دریچه های فوق در نظر گرفته شود.

- تایید کلیه مدارک غرفه سازی (مربوط به غرف خودساز با زمین خام) و صدور مجور غرفه سازی توسط مهندس ناظر نمایشگاه جناب آقای مهندس ارفاقی برای برای سالن خلیج فارس (44) و آقای مهندس قاضی برای سالن ملل (5) صورت خواهد پذیرفت، لذا غرفه سازان می‌بایست  کلیه مدارک مربوط به غرفه سازی را از طریق سامانه آنلاین اخذ مجوز ساخت غرفه به آدرس http://esbatonline.ir ارسال فرمایند.

 

اطلاعیه مهم: غرفه دارانی که نوع غرفه بندی آنها خودساز (زمین خام) می باشد، تنها تا ساعت 16 روز پنجشنبه 10 مهرماه می توانند جهت اخذ مجوز اقدام نمایند. غرفه هایی که مجوز غرفه سازی را پس از این تاریخ دریافت کنند به ازای هرروز تأخیر مشمول یک میلیون ریال جریمه نقدی خواهند شد. حداکثر زمان صدور مجوز 16 مهرماه بوده و پس از آن به هیچ عنوان مجوز غرفه سازی صادر نخواهد شد.

 

سالن خلیج فارس (44) آقای مهندس ارفاقی: 09125509170 - 09212499858

سالن ملل (5) آقای مهندس قاضی : 09127372964

 

دستورالعمل غرفه‌سازی:

 

1- تمامی امور مربوط به ساخت و ساز می بایـست در خارج از محـوطـه نمایـشگاه  صـورت گرفته و مصـالح غرفه های خود ساز باید بصورت پیش ساخته و رنگ شده، حمل و در سالن­ها نصب شوند. ضمناً ورود اقلام مشروحه ذیل جهت ساخت غـرفه به محـوطه و سـالنـهای محـل دائـمی نمایشگاه بین المللی تهـران ممنـوع می باشد:

1-1- هر گونه مصالح ساختمانی از قبیل گـچ، سیـمان، هرنوع مـاسه، پوکـه، شـن، سنـگ  ریزه، هر نوع خـاک ، آسفالت، تیغه گچی، بلوک و مشـابه آنها.

1-2- هر نوع ماشین آلات از قبیل: اره برقی، دستگاه برش، دستگاه جوش ( بالاتراز 50 آمپر)، پمپ باد (بالاتر از 20 لیتر) و پیستوله رنگ پاشی و ابزار و ادوات مکمل یا مشابه آنها.

1-3- هر گونه آهن آلات خام.

2- مشارکت کنندگانی که متقاضی غرفه سازی هستند باید مدارک مورد نیازرا حداکثر دو هفته قبل از شروع نمایشگاه به دبیرخانه نمایشگاه ارسال کنند تا طرح مورد بررسی قرار گرفته و تأیید فنی طرحها صادر گردد.

3- عدم جانمایی تجهیزات و ماشین آلات سنگین در یک محدوده جهتاستفاده همزمان ماشین آلات از برق سه فاز و احتمال ایجاد آتش سوزی در صورت زیر بار رفتن بیش از حد یک تابلو برق در یک محدوده.

4- جانمایی و گنجاندن تجهـیزات و ماشین آلات سنگین در سالنـها می بایست طوری صورت پذیرد که بار زنده در یک مکان متمرکز نشده و در سطح غرفه مورد نظر پخش گردد.

 توجه: لازم است از تردد لیفتراک و کامیونهای سنگین در سالن ها اجتناب گردد.

5- جانمایی ماشین آلات و تجهیزات سنگین درمقابل و یا مجاور درب های ورودی به لحاظ جلوگیری از تردد لیفتراک در عمق سالنها که باعث صدمه دیدن موکت و غرفه بندی های مجاور و آسیب به سالن میشود.

6- شرکت سهامی نمایشگاهها حق هر گونه تغییر در طرحهای مشارکت کنندگان را دارد و عدول از تغییرات اعمال شده در طرحها به شرکت سهامی نمایشگاهها حق می دهد در صورت ضرورت مجری را موظف به تخریب ساخت و ساز غرفه به منظور انطباق با طرح تاًیید شده و مقررات مربوطه نماید. بدیهی است در صورت عدم اقدام توسط مجری، شرکت سهامی نمایشگاهها محق خواهد بود نسبت به تخریب موارد فوق اقدام و هزینه های مربوطه توسط مجری نمایشگاه و بر اساس ابلاغ به مجری مذکور از طریق واریز به حساب شرکت سهامی نمایشگاهها (یا به هر طریق که مدیریت امور مالی شرکت اعلام نماید) ضرورت دارد، بدیهی است در این زمینه مجری نمایشگاه مسئول و متعهد خواهد بود. لذا باید تدابیر لازم را در این خصوص قبل از برقراری نمایشگاه اتخاذ نماید.

7-کارهای ساخت و ساز و چیدمان غرفه باید حداکثر یک روز قبل از افتتاح نمایشگاه پایان یابد و مشارکت کنندگان باید کلیه وسایل غیر قابل استفاده از قبیل نخاله های ساختمانی، جعبه های خالی و غیره را یک روز قبل از افتتاح نمایشگاه از سالن خارج نمایند، در غیر اینصورت شرکت رأساً اقدامات لازم را بعمل آورده و تاًمین هزینه های مربوطه به عهده مشارکت کننده خواهد بود.

8- مشارکت کنندگان حق هیچگونه تغییری در نقشه های تائید شده توسط مدیریت طراحی و غرفه آرایی را نخواهند داشت و در غیر این صورت مطابق بند 6 مجموعه مقررات و استانداردهای غرفه آرایی اقدام خواهد شد.

9- مهلت تخریب تأسیسات و مستحدثاتی که در فضای نمایشگاه بوجود آمده (پیش ساخته و خودساز) حداکثر 2 روز پس از پایان نمایشگاه است.

10- در صورت هر گونه قصور از سوی مشارکت کنندگان در خصوص امرتخریب غرف و تخلیه به موقع سالنها ، شرکت سهامی نمایشگاهها رأســاً نسبت به تخـریب تـأسیـسات و مستحدثات اقدام کرده و هزینه های مربوطه بعهده مشارکت کننده نمایشگاه خواهد بود. ضمناً درصورت عدم تخلیه و عودت به موقع سالن به ازای هر روز دیرکرد 5 روز اجاره سالن از مجری دریافت خواهد شد. ضروری است مجری تمهیدات لازم را در این خصوص بکار گیرد.

11- طراحی و ساخت غرفه های دارای نیم طبقه پس از تائـید طـرح توسـط مدیـریت طراحی و غرفـه‏آرائی امکان پذیر بوده و اجاره بهای آن به میزان50% از کل مساحت نیم طبقه ساخته شده طبق تعرفه شرکت دریافت میگردد. ضمناً طبقه دوم این غرف می بایست بصورت اکسپوز (بدون سقف) اجرا شوند.

12- مشارکت کنندگان در نمایشگاه موظف به معرفی پیمانکار ساخت غرفه های بدون تجهیزات به صورت کتبی به مدیریت طراحی و غرفه آرائی شرکت سهامی نمایشگاهها می‏باشند و این پیمانکاران پس از ارائه تعهدات حقوقی و قانونی به مجری نمایشگاه و تاًیید مجری مذکور می‏توانند شروع به کار نمایند. بدیهی است جبران خسارت ناشی از سوء عملکرد پیمانکاران مذکور به عهده مجری نمایشگاه خواهد بود . لذا ضرورت دارد تدابیر لازم در این خصوص توسط مجری نمایشگاه اتخاذ شود.

13- ارتفاع مجاز غرفه آرایی در سالن خلیج فارس 3 متر (کنار دیوارها 3.5 متر) می باشد که رعایت آن الزامی است.

14- ساخت کلیه غرف می بایست با رعایت تمامی مقررات و موارد ایمنی صورت پذیرد.

15- طراحی و ساخت اتاق های مذاکره وVIP  لازم است به صورتی انجام گیرد که داخل اتاق از بیرون قابل روًیت باشد.

16- پس از خاتمه ساخت و سازها و پس از خاتمه نمایشگاه، حمل تمامی نخاله ها و زباله های غرف خودساز در سالن به عهده مشارکت کننده است.

17- به دلیل لزوم سهولت دسترسی عوامل برق سالن­ها به تابلوهای برق، لازم است غرفه داران پس از چیدمان غرفه ها، ضمن رعایت نظافت مسیر های دسترسی، هیچ گونه وسایل اضافی را پشت دیواره غرفه قرار ندهند. بدیهی است عوامل خدمات نمایشگاه قبل از افتتاح، همچنین در حین برگزاری نمایشگاه، این فضاها را بررسی و در صورت مشاهده موارد مذکور، وسایل را به خارج از سالن انتقال می دهند.در این صورت نمایشگاه هیچ مسئولیتی در خصوص گم شدن احتمالی وسایل مذکور مربوط به غرفه داران نخواهد داشت. علاوه براین در صورت وجود وسایل مربوط به غرفه داران در پشت دیواره های غرفه که منجر به ایجاد هرگونه حادثه احتمالی شود، جبران کلیه خسارتهای ناشی از آن به عهده مشارکت کننده نمایشگاه است.