جشنواره فناوری نانو | تاریخ‌های مهم
تاریخ‌های مهم
رویداد زمان شروع زمان پایان
ثبت نام اولیه ۱ خرداد ۳۱ تیر
بررسی و اعلام نتایج ۱ خرداد ۳۱ تیر
ثبت نام مرحله دوم و تسویه مالی ۱ تیر ۱۵ مرداد
غرفه سازی ۱۵ مهر ۱۷ مهر
چیدمان و تجهیز نمایشگاه ۱۷ مهر ۱۷ مهر
برگزاری نمایشگاه ۱۸ مهر ۲۱ مهر
جمع‌آوری نمایشگاه ۲۲ مهر ۲۲ مهر